انجام کلیه امور خدمات مهندسی و اجرایی ساختمانانجام کلیه امور خدمات مهندسی و اجرایی ساختمان


خدمات ما شامل موارد ذیل می باشد:

1-گرفتن مجوز-اضافه طبقات-حداکثر سطح مفید بنا

2-طراحی بازسازی اجرا(تخریب تا تحویل)

3-اجرای سازه های بتنی توسط مهندسین مجرب و با تجربه

فونداسیون-اسکلت بتنی-دیوار برشی-سقف(عرشه فولادی و کامپوزیت و...)


تلفن تماس :
09372185503

جهت دریافت رزومه فعالیت های ما لطفا ایمیل خود را ارسال فرموده یا با ایمیل ذیل تماس حاصل فرمایید :

Yousefian_eng@yahoo.comانجام کلیه امور خدمات مهندسی و اجرایی ساختمان


خدمات ما شامل موارد ذیل می باشد:

1-گرفتن مجوز-اضافه طبقات-حداکثر سطح مفید بنا

2-طراحی بازسازی اجرا(تخریب تا تحویل)

3-اجرای سازه های بتنی توسط مهندسین مجرب و با تجربه

فونداسیون-اسکلت بتنی-دیوار برشی-سقف(عرشه فولادی و کامپوزیت و...)


تلفن تماس :
09372185503

جهت دریافت رزومه فعالیت های ما لطفا ایمیل خود را ارسال فرموده یا با ایمیل ذیل تماس حاصل فرمایید :

Yousefian_eng@yahoo.com